Page Loader

Új fiók létrehozása

Egy mindenképp működő e-mail cím, mert a rendszer a felhasználó minden üzenetét ide küldi ki. Nem kerül nyilvánosságra és általában csak elfelejtett jelszóhoz való segítségnyújtásra, valamint a kért értesítésekhez lesz használva.
Különböző speciális karakterek engedélyezettek, beleértve a szóközt, pontot (.), kötőjelet (-), aposztrófot ('), aláhúzást (_) és a kukacot (@).
A webhelyen megjelenő virtuális arc.
Csak egy fájl.
30 KB korlát.
Engedélyezett típusok: png gif jpg jpeg.
A 85x85 képpontnál nagyobb képek le lesznek kicsinyítve.
Kapcsolat beállítások
E-mail küldési lehetőséget biztosít a többi felhasználó számára a személyes kapcsolatfelvételi űrlap segítségével úgy, hogy a címzett e-mail címe közben mégis rejtve marad. Bizonyos jogosultságú felhasználók – például az oldal rendszergazdái – akkor is felvehetik így a kapcsolatot, ha ez a lehetőség tiltva van.
Jogi nyilatkozat

 

A Virium Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (7621 Pécs, Széchenyi tér 6. Cégjegyzékszám: 02 09 081353 Adószám: 25125306-2-02), mint a www.virium.hu honlap kezelője és tulajdonosa által

lejárt, felmondott követelések érvényesítése céljából továbbá más üzleti lehetőségként

rendelkezésemre bocsátott, illetve részemre telekommunikációs eszközökön és csatornán továbbított mindennemű információ, különösen ideértve az ingatlanfedezetre és az adós azonosítására szolgáló adatok üzleti és banktitkot (együttesen: Gazdasági titok) képeznek.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy

  • bizalmasan kezelek minden a banktól, pénzintézettől, pénzügyi vállalkozástól és a Virium Tanácsadó Kft-től közvetlen módon megszerzett információt,
  • ezen információk bármely felhasználását vagy harmadik személy felé történő eljuttatását kizárólag a Bank, a pénzügyi vállalkozás és a Virium Tanácsadó Kft.  előzetes és írásbeli engedélyével teszem meg,
  • az érintett hitelintézetet, valamint az ügyben érintett szereplőket (pénzügyi vállalkozás(ok), adós(ok), kezes(ek), zálogkötelezett(ek) a Virium Tanácsadó Kft. előzetes és írásbeli engedélye nélkül nem keresem meg,
  • a banki, pénzintézeti követelésekről, a pénzintézetek belső eljárási rendjéről, szervezetéről tudomásomra jutott információkat Gazdasági titokként kezelem.

A titoktartási kötelezettség tartalma alapján a bank, pénzügyi vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információ harmadik személyek részére nem tehető hozzáférhetővé, nem használható fel sem a bankkal, pénzügyi vállalkozással kötött megállapodásokban meghatározott céloktól eltérően.

A Gazdasági titok megtartására vonatkozóan a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. trv. és a vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket tudomásul veszem és büntetőjogi felelősségem tudatában elfogadom a fentieket.

Elfogadom, hogy amennyiben a bankot, pénzügyi vállalkozást vagy a Virium Tanácsadó Kft-t a fentiekben foglalt kötelezettségeim megszegése miatt kár érné, úgy a bank, pénzügyi vállalkozás vagy a Virium Tanácsadó kft. ebből eredő bármely kárigényének megtérítését velem szemben fenntartja.  

Tudomásul veszem, hogy a www.virium.hu honlapon szereplő információk  NEM minősülnek AJÁNLATTÉTEL-nek, azok teljesülésével kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem lépek fel.